Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door  Spirans (zie voor meer informatie https://spirans.nl) in verband met de diensten die door ons worden aangeboden.

Contactgegevens

De persoonsgegeven worden verwerkt door:

 • Marianne Ambagtsheer , Spirans, KvK 50789295,
 • Dalweg 6
 • 3707 BH Zeist
 • 06-40681594
 • info@spirans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spiransverwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van doorverwijzing of een coaching traject.

Wanneer u Spirans inschakelt bij therapie, coaching of training, dan ontvangen wij gegevens van u. Wij leggen de volgende gegevens vast:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP adres
 • Gegevens over gezondheidssituatie
 • Gegevens betreffende dienstverband of arbeidsverleden
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Verzuimgegevens (mogelijk)
 • Verwijzer (mogelijk)

Alle persoonlijke gegevens, inclusief over gezondheidssituatie, worden alleen verwerkt wanneer de dienst niet zonder deze gegevens verleend kan worden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens stellen Spirans in staat om:

 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen leveren
 • De overeenkomst die cliënten met Spirans sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen
 • Om haar dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
 • Informatie op maat aan te bieden

Bewaartermijn

Spirans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen

Spirans verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Spirans, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijke voorschrift
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Spirans met u heeft gesloten
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven

De persoonsgegevens kunnen enkel en alleen worden ingezien worden door de IT-leveranciers en boekhouder. Om de privé-gegevens te beschermen heeft Spirans met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging

Spirans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

Rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Spirans.

Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw persoonsgegevens, dan verzoeken wij u in eerste instantie om contact op te nemen met Marianne Ambagtsheer van Spirans.Zij zal altijd proberen er samen met u uit te komen. Het klachtenreglement treft u aan op de website van Spirans.

Aanpassen Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.